Soňky habarlar

Arhiw

2021-nji ýylyň maý aýynda ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň sanawy

0
5180

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry

 •     21 maý "Etme oglan sen oýun" sagat 19:00
 •     22 maý "Toýumyza gel, toýumyza" sagat 19:00
 •     23 maý "Sawçy hem sallahlar" sagat 19:00

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

 •     22 maý "Gyzaryp ýaşan şapak" sagat 19:00
 •     23 maý "Aşyk - peýker" sagat 19:00

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry

 •     21 maý "Ugurtapyjy magşuk" sagat 19:00
 •     22 maý "Täsin adamlar" sagat 19:00
 •     23 maý "Ýüreklere ýol" sagat 19:00

Türkmenistanyň döwlet sirki

 •     21 maý “Sirk tomaşasy” sagat 19:00
 •     22 maý “Sirk tomaşasy” sagat 15:00; 19:00
 •     23 maý “Sirk tomaşasy” sagat 15:00; 19:00

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler