Soňky habarlar

Arhiw

«Watan mertleri baky ýaşaýar» sergisi

0
57592
Salgysy:
Ашхабад, проспект Арчабил, 50
Telefon belgiňiz:
+99312482592
Pocta:
statemuseum@online.tm
Web adres:
https://www.museum.gov.tm/tm/news/1521
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi 2021-nji ýylyň 7-nji maýdan 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli gurnalýan «Watan mertleri baky ýaşaýar» atly sergisi geçirýär.

Salgy: Arçabil şaýolunyň 50-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon: 48-25-92

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler