Soňky habarlar

Arhiw

Her gün arzanlaşyk!

0
57011
Soňky täzelenme:

“365 Gün” dükanlarynda hepdäniň her güni arzan bahadan azyk serişdelerini arzanladylan bahadan satyn alyp bolar

  • Duşenbe güni “Gyzgyn Tagam” taýýar naharlaryna arzanlaşyk
  • Sişenbe güni doňdurylan önümlere (börekler, gutaplar) arzanlaşyk
  • Çarşenbe güni galla önümlerine arzanlaşyk
  • Penşenbe güni taýýar önümlere arzanlaşyk
  • Anna güni gök önümlere arzanlaşyk

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler