Soňky habarlar

Arhiw

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy hyzmatlar boýunça bäsleşik yglan edýär

0
4841
Soňky täzelenme:

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy ¹ 10093824 — guýularyň tamamlaýyş desgalarynyň üpjünçiligi we guýularyň tamamlaýyş inženerleriniň hyzmatlary boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 19-njy apreline, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: viktoriya.nurberdiyeva@eni.tm we karamat.reimbayeva@eni.tm we andrea baldi@eni.com) ibermelidir.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler