Soňky habarlar

Arhiw

"Biziň ülkämiziň guşlary" guşlaryň sergisi

0
58590
Salgysy:
г.Ашгабат, Арчабильское шоссе 30
Web adres:
www.museum.gov.tm
Soňky täzelenme:

Halkara guşlar güni mynasybetli, Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň Döwlet muzeýi sizi "Biziň ülkämiziň guşlary" tematiki sergisiniň açylmagyna çagyrýar.

Serginiň açylyş dabarasy 1-nji aprelde sagat 15: 00-da bolar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler