Soňky habarlar

Arhiw

Üns beriň, bäsleşikli söwda!

0
7529
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň N.Gullaýew köçesiniň 33-nji jaýy
Telefon belgiňiz:
+99312-22-14-91/83;
Soňky täzelenme:

Pakistanyň Milli bankynyň Aşgabat şahamçasy şahamçanyň işiniň meýletin ýatyrylýandygy sebäpli, bankyň ulanyşda bolan emläklerini satmak boýunça Aşgabat şäheriniň N.Gullaýew köçesiniň 33-nji jaýynda açyk bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär:

— ofis mebellerini we seýfleri satmak boýunça 2021-nji ýylyň 17-nji martynda sagat 10:00-dan 15:00-a çenli;

— ofis kompýuter tehnikalaryny, enjamlary we awtoulaglary satmak boýunça 2021-nji ýylyň 18-nji martynda sagat 10:00-dan 15:00-a çenli.

Bäsleşikli söwdalara gatnaşmaga isleg bildirýän ähli taraplar açyk bäsleşikli söwdalaryň şertleri bilen satuw geçirilýän ýerde tanşyp bilerler.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +99312-22-14-91/83;

elektron salgysy: nbpturk@nbp.com.tm; nbpturkmen@gmail.com.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler