“Aşgabat bahary” kinofestiwaly

1
43783
Telefon belgiňiz:
(+993 12) 49–37–01; (+993 12) 49-37-02.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşigi, şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy şeýle hem Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlap ýurdumyzyň çäginde “Aşgabat bahary” atly gysga göwrümli çeper filmleriň kinofestiwalyny geçirýär. 

Kinofestiwala  ýurdumyzyň çäginde hereket edýän döredijilik toparlary gatnaşyp bilerler. Döredilen filmler 2021-nji ýylyň 15-nji maýyna çenli kabul edilip, “Aşgabat bahary” atly  kinofestiwalyň ýeňijileri 23-nji maýda şu  ugurlar boýunça kesgitleniler:

  • Baş baýrak 
  • Eminler toparynyň baýragy
  • Iň gowy kinorežissýor
  • Iň gowy kinossenariýa eseri
  • Iň gowy kinooperatoryň işi
  • Iň gowy şekil döreden erkek keşbi
  • Iň gowy şekil döreden zenan keşbi
  • Tomaşaçylar tarapyndan saýlanan film.

Goşmaça habarlaşmak üçin: (+993 12) 49 37 01; (+993 12) 49 37 02.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler