Arhiw

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy bäsleşik yglan edýär

0
2446
Soňky täzelenme:

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy ¹ — 10093348 — Ýörite maksatly ulag serişdeleri (Greýder/Ýük ýükleýji maşyn/Vibroroller/Ekskawator) bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 3-nji fewraly, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: toyli.geldynazarov@eni.tm we moez.sdouga@eni.tm) ibermelidir.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler