Soňky habarlar

Arhiw

"Nur ýüpek" dükanyndan Täze ýyl aksiýasy

0
9465
Salgysy:
Aşgabat, 10 ýyl Abadançylyk köçesi 155, 1-nji gat, «Ç» blok
Telefon belgiňiz:
(+993 64) 84 63 36

“Nur Ýüpek” markasynyň mata dükanlarynda 23-30-njy dekabr aralygynda Täze ýyl mynasybetli aksiýa yglan edilýär.

Ýagny, bu aksiýada Aşgabatdaky we welaýatlarda ýerleşýän “Nur Ýüpek” markasynyň mata dükanlaryndan islendik matany 10%, taýyn köýnekleri 20% arzan şeýle-de, “Nur Ýüpek” ykjam programmasy arkaly onlaýn usulda matalary has arzan hem satyn alyp bolar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler