Soňky habarlar

Arhiw

Premium&TAU

0
54482
Telefon belgiňiz:
(+993 64) 00 47 65
Soňky täzelenme:

PREMIUM müşderileri amatly bahadan mynasyp önüm alýandyklaryny bilýärler. Biziň bilen içerki ýa-da status üçin däl-de, ýokary hilli hyzmatlar we hünärmenleriň zehini üçin töleýärsiňiz.

TAU Fitnes kluby bedeniňiziň ähli zerurlyklaryny alada edýär. Hünärmen işgärlerimiz, gündelik sport türgenleşiklerinde size kömek etmäge taýýardyr. Fitnes klubynda sagdyn we sagdyn bolmak üçin başga ýollar bar. Okuwyňyzyň netijeleri biziň işimizdir. Goşmaça hyzmatlar kluby has lezzetli we okuwyň has täsirli bolmagyna kömek eder!

Pyýada ýörelgeleri, çapyksuwar tälimçiler, basgançaklar, erkin agramlar ýaly maşk enjamlary.

Içerki şahsy tälimçiler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler