Soňky habarlar

Arhiw

Salkyn Otag

0
8434
Telefon belgiňiz:
(+993 65) 70 11 25 (+993 12) 75 40 10
Web adres:
www.headcoldtmcom
Soňky täzelenme:

“Salkyn Otag” kompaniýasy howa enjamlary bilen iş salyşýar. Howa enjamlary, adam ömrüni goldamagyň derejesini ýokarlandyrýan ulgamlar, elýeterli we saýlama enjamlardan möhüm öý ulgamlaryna öwrüldi. Onuň esasy düzüm bölekleri howa çalşygy, ýyladyş we kondisioner ulgamlarydyr. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler