Soňky habarlar

Arhiw

GÖRK GAPY

0
9272
Salgysy:
10 ýyl abadançylyk köçe,jaý 162 ( ул. Московская, дом ERG.)
Telefon belgiňiz:
(+993 65) 87 12 53
Pocta:
syrattm1@gmail.com
Soňky täzelenme:

Ülkämiziň bazaryny agaçdan ýasalan önümleriň bollugyny artdyrmak maksady bilen, 2012-nji ýylda “SYRAT” Hojalyk Jemgiýetini resmileşdirip işimize başladyk. Taýýarlyk tapgyrlaryndan soň 2014-nji ýylda, “GÖRK GAPY” brend ady bilen önümçilik kuwwady uly bolan, ýokary hilli Laminirlenen MDF panellerinden, jaýlaryň içki otag gapylarynyň  önümçiligi ýola goýuldy.

Biz ýurdumyzyň uly gapy öndürijileriniň hatarynda bolmak bilen ortaça aýda 1000 gapy öndürmek kuwwatlylygy bilen (bir iş gününiň dowamynda 35 – 40 sany) müşderilerimize ýokary hilli önümlerimizi hödürleýäris. Önümçiligimiz üçin çig mal hökmünde  Türkiýanyň, Russiýanyň, Germaniýanyň we Hytaýyň ady belli çig mal öndüriji kompanýalarynyňň önümlerini ulanýarys.  

    Geçilen gysga möhlete garamazdan ,bu kompaniýa we onuň işgärlerine kiçi, orta we uly göwrümli iş proýektlerini amala aşyrmak miýesser etdi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler