Soňky habarlar

Arhiw

Clear Rich - Arassalaýjy kompaniýa

0
6422
Salgysy:
Туркменистан, Ашхабад, ул. Огузхан 132 блок Б.
Telefon belgiňiz:
(+993 65) 69 57 41.
Pocta:
tirogenrich@gmail.com
Soňky täzelenme:

Arassalaýjy kompaniýa "Clear Rich" size öz hyzmatlaryny:

  • Gündelik arassalaŷyś iśleri
  • Kottej jaŷlary arassalamak
  • Ofis meýdanyny arassalamak
  • Gurluşykdan soň arassalamak ŷaly we ondan baśga birnäçe hyzmatlaryny hödürleŷär.

 

Goşmaça maglumatyny AkTam Bazary web sahypasynda alyp bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler