Soňky habarlar

Arhiw

HATDAT – Çap ediş hyzmatlary

0
8817
Salgysy:
Туркменистан, Ашхабад, ул. Махтумкули 74.
Telefon belgiňiz:
(+993 12) 94 22 04.
Pocta:
hatdat.tm@gmail.com
Soňky täzelenme:

Hatdat kärhanasy 2000-nji ýyldan bäri çap işleri bilen meşgullanýar. Kärhananyň esasy maksady, iň arzan bahadan çaphana hyzmatlaryny çalt we ýokary hilli üpjün etmek. Müşderiniň aýratyn isleglerine we bellenen tabşyryklary ýerine ýetirmegiň kynlygyna garamazdan, ýokary hilli hyzmat we ajaýyp netijäni kepillendirýärler, sebäbi çap önümleri Germaniýada öndürilen: "HEIDELBERG", "MAN ROLAND", "POLAR" ýaly ýokary tehnologiýaly çaphana enjamlarynda öndürilýär. Sargytyň göwrümine we mazmunyna baglylykda sargyt ýerine ýetirmek üçin birnäçe minutdan birnäçe güne çenli wagt gerek. Önümleriň giň görnüşini hödürlenýär: senenamalar, kitapçalar, kitaplar, wizit kartoçkalar, gündelikler, guramaçylar, kublar, žurnallar we broşýuralar.

Hatdat kärhanasy IOM, OSCEHHG, BMGÖM, BMG, ICEUNISEF, Dragon Oil, "Hoffmann-La Roche Ltd." wekilhanasy ýaly guramalar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Türkmenistanda, “IPS AGRI” JV, Petronas, Saglygy goraýyş ministrligi, “Türkmenhowaýellary”, “Türkmenpoçta”, “ASTU”, “MTC”, “TOTAL”, “POLIMEKS”, “BEKO”, Türkmenistan Sport ministrligi, Türkmenistan Transport ministrligi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler