Arhiw

"Ayan tourism & travel company" – Syýahat Agentligi

1
28572
Salgysy:
Туркменистан, Ашхабат, ул. Туркменбаши 81, 5-й этаж 5-й офис
Telefon belgiňiz:
(+993 12) 22 70 05 / 22 71 80
Pocta:
saparmyradova@bk.ru
Soňky täzelenme:

Köp ýyl bäri müşderilerimize Maldiwanyň jennet kenarlaryndan we Taýlandyň jeňňellik kenarlaryndan başlap, Alp daglarynyň gar-ak depelerine, Londondaky üýşmeleňlerden we Fransiýanyň Pariž seýilgahlerinden we ajaýyp kafelarynda geçiren ajaýyp günleriniň ýatdan çykmajak ýatlamalary berýäris.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler