Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2020-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänler şu aşakdaky saglyk öýlerinden geçip bilerler

0
39203

Dalaşgärleriň dykgatyna

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2020-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänleriň saglygy goraýyş barlaglary şu ýylyň 6-njy iýulyndan 19-njy iýuly aralygynda Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň şu aşakdaky saglyk öýlerinde geçiriler

 

Aşgabat şäheri

Aşgabat şäher Talyplar saglyk öýi: Aşgabat ş., Görogly köçesiniň 82-nji jaýy, tel.: 36-87-50; 36-87-51.

Aşgabat şäher 1-nji saglyk öýi: Aşgabat ş., Parahat-1 ýaşaýyş toplumy, 2-nji jaý, tel.: 45-08-99; 46-53-50.

Aşgabat şäher 10-njy saglyk öýi: Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň 133-nji jaýy, tel.: 48-03-77; 48-29-88.

Aşgabat şäher 11-nji saglyk öýi: Aşgabat ş., Oguz han köçesiniň 128-nji jaýy, tel.: 95-73-27; 95-73-17.

Aşgabat şäher 14-nji saglyk öýi: Aşgabat ş., Parahat — 7/2 ýaşaýyş toplumy, 22-nji jaý, tel.: 51-56-70; 51-56-71.

Aşgabat şäher 15-nji saglyk öýi: Aşgabat ş., Ankara köçesiniň 121-nji jaýy, tel.: 47-84-80; 47-84-88.

Aşgabat şäher 16-njy saglyk öýi: Aşgabat ş., Gurtly ýaşaýyş toplumy, 37-nji jaý, tel.: 97-67-99; 97-67-98. 

 

Ahal welaýaty

Aşgabat şäher 9-njy saglyk öýi: Aşgabat ş., 1934-nji (Bamako) köçesiniň 34-nji jaýy, tel.: 26-03-11, 26-03-80.

Gökdepe etrap köpugurly hassahana: Gökdepe ş., Magtymguly şaýolunyň 55-nji jaýy, tel.: (800132) 4-70-01, 4-70-02.

Kaka etrap hassahanasy: Kaka ş., Ýüzbaşy köçesiniň 59-nji jaýy, tel.: (800133) 45-4-11, 32-5-10.

Tejen şäher hassahanasy: Tejen ş., D.Gulmyradow köçesiniň 1-nji jaýy; tel.: (800135) 4-23-23, 4-20-25.

Tejen şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş we maslahat beriş bölümi: Tejen ş., Magtymguly köçesiniň 67-nji jaýy, tel.: (800135) 4-41-14.

 

Balkan welaýaty

Balkanabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 189-njy ýaşaýyş jaýlar toplumy, hassahanalar şäherçesi, tel.: (800222) 5-97-02, 5-97-03, 5-97-05, 5-81-60.

Balkanabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 137-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy, tel.: (800222) 6-01-91, 6-03-70, 6-03-77, 6-03-78.

Türkmenbaşy şäher saglyk öýi: Türkmenbaşy ş., Watan köçesiniň 25-nji jaýy, tel.: (800243) 2-60-09, 2-21-36, 2-48-11.

Hazar şäher hassahanasy: Hazar ş., 33-nji ýaşaýyş toplumy, tel.: (800240) 2-40-30, 2-43-00.

Garabogaz şäher hassahanasy: Garabogaz ş., Magtymguly köçesiniň 27-nji jaýy, tel.: (800244) 4-00-70.

Gumdag şäher hassahanasy: Gumdag ş., A.Meňliýew köçesiniň 25-nji jaýy, tel.: (800241) 4-11-43, 4-11-91.

Türkmenbaşy etrap hassahanasy: Türkmenbaşy ş., Magtymguly köçesiniň 2a jaýy, tel.: (800243) 7-92-45, 7-91-45, 7-92-93, 7-95-08.

Serdar etrap hassahanasy: Serdar ş., Ö.Gylyçmämmedow köçesiniň 2-nji jaýy, tel.: (800246) 7-21-79, 7-21-58, 7-80-08, 7-20-98.

Bereket etrap hassahanasy: Bereket ş., Garagum köçesiniň 23-nji jaýy, tel.: (800247) 3-30-47, 3-30-22, 3-30-48, 3-30-49.

Magtymguly etrap hassahanasy: Magtymguly ş., Durdyhan Ýanyk köçesiniň 2-nji jaýy, tel.: (800248) 4-04-17, 4-04-26, 4-06-59.

Etrek etrap hassahanasy: Etrek ş., Garagum köçesiniň 13-nji jaýy, tel.: (800242) 4-01-39, 4-01-84.

Esenguly etrap hassahanasy: Esenguly ş., 4-nji köçesiniň 1-nji kiçi etrapçasynyň 248-nji jaýy, tel.: (800245) 3-00-75, 3-06-00, 3-01-20, 3-01-24, 3-01-18.

 

Daşoguz welaýaty

Daşoguz şäher 1-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Şamçyrag köçesiniň 26-njy jaýy, tel.: (800322) 2-48-25, 2-56-83.

Daşoguz şäher 2-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Gurbansoltan eje köçesiniň 24-nji jaýy, tel.: (800322) 6-01-61, 6-07-56.

Daşoguz şäher 3-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Merkez — 3 ýaşaýyş toplumynyň 15-nji jaýy, tel.: (800322) 7-03-20, 9-28-10.

Köneürgenç etrap hassahanasynyň kesel anyklaýyş bölümi: Köneürgenç ş., G.Atabaýew köçesiniň 47-nji jaýy, tel.: (800347) 31-6-02, 32-3-37, 31-9-63.

Gurbansoltan eje adyndaky etrap hassahanasynyň kesel anyklaýyş bölümi: Gurbansoltan eje adyndaky ş., Andalyp köçesiniň 21-nji jaýy, tel.: (800343) 3-15-81, 3-03-50, 3-15-71.

 

Lebap welaýaty

Türkmenabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., Zynhary köçesiniň 31-nji jäýy, tel.: (800422) 7-12-35, 7-16-71, 7-06-76.

Türkmenabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., 3-nji kwartaly, tel.: (800422) 2-33-06, 2-52-83, 2-59-02.

Türkmenabat şäheriniň 3-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., Lebap şosse, 3/1-nji jaý, tel.: (800422) 9-25-74, 2-10-96, 2-04-93.

Türkmenabat şäheriniň 4-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., Mukaddes Ruhnama köçesi, tel.: (800422) 6-82-23, 6-99-83, 6-90-56.

Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., Gurbansoltan eje köçesiniň 40-njy jaýy; tel.: (800422) 3-77-60, 3-82-52, 3-77-78.

Kerki etrap hassahanasy: Kerki ş., S.Nyýazow köçesiniň 137-nji jaýy, tel.: (800444) 2-03-22, 2-00-03, 2-50-65, 2-55-90.

Dänew etrap hassahanasy: Dänew ş., Dänew köçesiniň 1-nji jaýy, tel.: (800446) 2-03-46, 2-04-59, 2-25-03, 2-06-03.

 

Mary welaýaty

Mary şäher 2-nji saglyk öýi: Mary ş., Kemine köçesiniň 29-njy jaýy, tel.: (800522) 4-68-65, 4-68-60.

Mary şäher 3-nji saglyk öýi: Mary ş., Bitaraplyk köçesiniň 32-nji jaýy, tel.: (800522) 5-26-81, 5-28-58.

Ýolöten etrap hassahanasy: Ýolöten ş., Atçapar köçesiniň 62-nji jaýy, tel.: (800560) 6-55-23; 6-50-67.

Sakarçäge etrap hassahanasy: Sakarçäge ş., G.Baýnazarow adyndaky köçesiniň 83-nji jaýy, tel.: (800522) 6-01-75, (800566) 5-30-42.

Tagtabazar etrap hassahanasy: Tagtabazar ş., Lukman-Hekim köçesiniň 10-njy jaýy, tel.: (800568) 5-23-58, 5-11-07.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler