Aşgabat ş. döwlet dermanhanalaryň sorag-jogap gullugy

0
15584
Telefon belgiňiz:
(+99312) 93-27-14, 93-27-15

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler