Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlaryň tertibi

1
14601

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda
26-njy iýunda «Şadyýan wäşiler», 19:00-da. 
27-nji iýunda «Dutaryň owazy», 19:00-da. 
28-nji iýunda «Yşkyň gämisi», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda
26-njy iýunda «Nejeboglan», 19:00-da.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda
26-njy iýunda «Näzli dildarym», 19:00-da. 
27-nji iýunda «Seň yşkyňda perwana», 19:00-da. 
28-nji iýunda «Müneçjim», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda
26-njy iýunda «Andro we Sandro», 19:00-da. 
27-nji iýunda «Gyzyl şyrdajyk», 12:00-da, «Täsin adamlar», 19:00-da. 
28-nji iýunda «Bremen sazandalary», 12:00-da, «Biz hökman duşuşarys», 19:00-da.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda
27-nji iýunda «Arşyn mal alan», 19:00-da. 
28-nji iýunda «Gülki agşamy», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda
27-nji iýunda «Üç öküz», 12:00-da, «Wah, bu söýgi-dä», 19:00-da. 
28-nji iýunda «Alýaňak», 12:00-da, «Söýgi bizi halas eder», 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler