Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlaryň tertibi

0
7801
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda
20-nji iýunda «Şadyýan wäşiler», 19:00-da.
21-nji iýunda «Gelinler», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda
20-nji iýunda «Etme oglan sen oýun», 19:00-da.
21-nji iýunda «Aýdym-sazly, şowhunly konsert», 19:00-da.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda
20-nji iýunda «Aşyk peýker», 19:00-da.
21-nji iýunda «Syrly synag», 19:00-da.
21-nji iýunda «Buratinonyň başdan geçirenleri», 12:00-da, «Päk we günäli», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda
19-njy iýunda «Arşyn mal alan», 19:00-da.
20-nji iýunda «Kör garga», 12:00-da, «Atsyz ýyldyz», 19:00-da.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda
20-nji iýunda «Çynymy aýtsam», 19:00-da.
21-nji iýunda «Janly heýkeller», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda
20-nji iýunda «Alýaňak», 12:00-da, «Çagaly öý bazar», 19:00-da.
21-nji iýunda «Aldar köse», 12:00-da, «Jüýteniň toýy», 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler