Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda «Disneý» sazlary ýaňlanar

0
24403
Salgysy:
Музыкально-драматический театр Туркменистана имени Махтумкули
Telefon belgiňiz:
223898; 514157; 864037456; 863467177

14-nji iýunda Magtymguly adyndaky Sazly-drama teatrynda Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri «Disneý. Fantaziýa» konsertini berer.

Tel: 22-38-98, 51-41-57; +99363467177; +99364037456. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler