Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda «Art-bazar» sergisi geçiriler

0
82467
Salgysy:
ТЦ «Багтыярлык»
Telefon belgiňiz:
+99365 88-34-48.
Soňky täzelenme:

6-njy iýunda «Bagtyýarlyk» söwda merkezinde «Art-bazar» sergisi geçiriler. Sergide dürli görnüşli aksesuwarlara, gurjaklara, oýnawaçlara, suratlara we başgada birnäçe täsinliklere syn etmek bolar.
Телефон: +99365 88-34-48.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler