Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlaryň tertibi

0
5830
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda
29-njy maýda «Mejbury tebip bolan», 19:00-da.
30-njy maýda «Giýewleriň bäsleşigi», 19:00-da.
31-nji maýda «Atda wepa-da bar, sapa-da», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda
30-njy maýda «Tulpar gyz», 19:00-da.
31-nji maýda «Etme, oglan, sen oýun», 19:00-da.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda
30-njy maýda «Tulpar gyz», 19:00-da.
31-nji maýda «Etme, oglan, sen oýun», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda
29-njy maýda «Arşyn mal alan», 19:00-da.
30-njy maýda «Körpe we Karlson», 12:00-da, «Atsyz ýyldyz», 19:00-da.
31-nji maýda «Altyn jüýje», 12:00-da, «Ene ýüregi», 19:00-da.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda
30-njy maýda «Söýgi bizi halas eder», 19:00-da.
31-nji maýda «Çynymy aýtsam», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda
30-njy maýda «Pişijek mýawlamany nähili öwrendikä?», 12:00-da, «Jüýteniň toýy», 19:00-da.
31-nji maýda «Ýeserje güjük», 12:00-da, «Çagaly öý bazar», 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler