Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli dabara geçiriler

0
40660
Salgysy:
г.Ашхабад, 1 парк (задняя сторона), культурный центр.
Soňky täzelenme:

2020-nji ýylyň 31-nji maýynda sagat 19:00-da Daňatar Öwezow adyndaky Ýörite döwlet sazçylyk mekdebiniň simfoniki orkestriniň Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli konserti geçiriler. 

Salgysy: Aşgabat şäheriniň «Aşgabat» seýilgähi (1-nji park).

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler