Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlaryň tertibi

0
5030

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda
22-nji maýda «Nirede sen, başky söýgim?», 19:00-da.
23-nji maýda «Ependi ýa-da gülkünç goňşy», 19:00-da.
24-nji maýda «Hindi rowaýaty», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda
23-nji maýda «Ynam! Umyt! Söýgi!», 19:00-da.
24-nji maýda «Toýumyza gel, toýumyza!», 19:00-da.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda
22-nji maýda «Seň yşkyňda perwana», 19:00-da.
23-nji maýda «Müneçjim», 19:00-da.
24-nji maýda «Aşyk peýker», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda
22-nji maýda «Ugurtapyjy magşuk», 19:00-da.
23-nji maýda «Maşa we aýy», 12:00-da, «Dogruçyl bolmaly», 19:00-da.
24-nji maýda «Bremenli sazandalar», 12:00-da, «Çarlak», 19:00-da.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda
23-nji maýda «Leýli-Mejnun», 19:00-da.
24-nji maýda «Ýediň enesi», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda
23-nji maýda «Sakarja geçi», 12:00-da, «Aşyklar», 19:00-da.
24-nji maýda «Towşanjygyň öýi», 12:00-da, «Söýgi köprüsi», 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler