Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlaryň tertibi

0
3614

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda
15-nji maýda «Söýgi hem mekirlik», 19:00-da.
16-njy maýda «Rowana», 19:00-da.
17-nji maýda «Sen söýseň meni», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda
16-njy maýda «Talyp söýgüsi», 19:00-da.
17-nji maýda «Bir Selbiniň yşkynda», 19:00-da.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda
15-nji maýda «Gyzaryp ýaşan şapak», 19:00-da.
16-njy maýda «Elwan ýaglykly serwim», 19:00-da.
17-nji maýda «Magtymguly Pyragy», 19:00-da

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda
15-nji maýda «Islegleri ýerine ýetiriji», 19:00-da.
16-njy maýda «Dýuýmjagaz», 12:00-da, «Naýbaşy ýigit», 19:00-da.
17-nji maýda «Buratinonyň başdan geçirenleri», 12:00-da, «Päk we günäli», 19:00-da.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda
16-njy maýda «Arşyn mal alan», 19:00-da.
17-nji maýda «Janly heýkeller», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda
16-njy maýda «Enemiň owlajygy», 12:00-da, «Iň hezil gün», 19:00-da.
17-nji maýda «Ýartygulak», 12:00-da, «Söýgi bizi halas eder», 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler