Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlaryň tertibi

0
4708

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda
8-nji maýda «Döwlet guşy», 19:00-da.
9-njy maýda «Saňa ýalan maňa çyn», 19:00-da.
10-njy maýda «Gelinler», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda
9-njy maýda «Hakyda», 19:00-da.
10-njy maýda «Simfoniki orkestriň konserti», 19:00-da.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda
8-nji maýda «Oýun bir mazaiki», 19:00-da.
9-njy maýda «Alty gelin», 19:00-da.
10-njy maýda «Galkynan göwünler», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda
8-nji maýda «Islegleri ýerine ýetiriji», 19:00-da.
9-njy maýda «Kör garga», 12:00-da, «Biz hökman duşuşarys», 19:00-da.
10-njymaýda «Üç jojujyk we çal möjek», 12:00-da, «Wah, gara gözler», 19:00-da.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda
9-njy maýda «Ýediň enesi», 19:00-da.
10-njy maýda «Köňlümiň aramy», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda
9-njy maýda «Aldar köse», 12:00-da, «Arşyn mal alan», 19:00-da.
10-njy maýda «Maşa we aýy», 12:00-da, «Wah, bu söýgi-dä», 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler