Soňky habarlar

Arhiw

,,UMYTLY YNAM’’ hususy karhanasy

0
4737
Eýesi:
Jemal Kamalowa
Salgysy:
Parahat 4
Pocta:
umytly.ynam@gmail.com
Bahasy:
222222
Web adres:
umytly.ynam@mail.com
Soňky täzelenme:
,,UMYTLY YNAM’’ hususy karhanasy Resminamalary yygnamak isleri • Hususylasdyrmaga resminamalary toplamak • Resminamalary dikeltmek; • Gozganmayan emlage baha kesmek ; • Gaytadan yazga almak; • Tukelleyis barlagy gecirmek; • Sowgat bermek; • Miras alamak; • Wesyet etmek; • Patent almak; Tel: +99363335454 Tel: +99361318075

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler