Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlaryň tertibi

0
6025

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda
11-nji aprelde «Söýgi hem mekirlik», 19:00-da.
12-nji aprelde «Saňa ýalan, maňa çyn», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda
11-nji aprelde «Tulpar gyz», 19:00-da.
12-nji aprelde «Bir Selbiniň yşkynda», 19:00-da.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda
11-nji aprelde «Söýgi duralgasy», 19:00-da.
12-nji aprelde «Hak aşyklar», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda
11-nji aprelde «Bremenli sazandalar», 12:00-da, «Bäş agşam», 19:00-da.
12-nji aprelde «Dýuýmjagaz», 12:00-da, «Ene ýüregi», 19:00-da.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda
11-nji aprelde «Lir», 19:00-da.
12-nji aprelde «Ýediň enesi», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda
11-nji aprelde «Bir we iki», 12:00-da, «Çagaly öý bazar», 19:00-da.
12-nji aprelde «Altyn jüýje», 12:00-da, «Jüýteniň toýy», 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler