Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlaryň tertibi

0
5287

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda
4-nji aprelde «Gelinler», 19:00-da.
5-nji aprelde «Şadyýan wäşiler», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda
4-nji aprelde «Nurana şekiller», 19:00-da.
5-nji aprelde «Talyp söýgüsi», 19:00-da.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda
4-nji aprelde «Ak gämi», 19:00-da.
5-nji aprelde «Ak gämi», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda
4-nji aprelde «Körpe we Karlson», 12:00-da, «Islegleri ýerine ýetiriji», 19:00-da.
5-nji aprelde «Böwenjik», 12:00-da, «Päk we günäli», 19:00-da.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda
4-nji aprelde «Söýgi bizi halas eder», 19:00-da.
5-nji aprelde «Çynymy aýtsam», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda
4-nji aprelde «Alýaňak», 12:00-da, «Söýgi köprüsi», 19:00-da.
5-nji aprelde «Towşanjygyň öýi», 12:00-da, «Söýgi bizi halas eder», 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler