Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlaryň tertibi

0
5988

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda
28-nji martda «Seniň wepaň üçin», 19:00-da.
29-njy martda «Söýgi hem mekirlik», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda
28-nji martda «Etme, oglan, sen oýun», 19:00-da.
29-njy martda «Sawçy we sallahlar», 19:00-da.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda
28-nji martda «Seniň yşkyňda perwana», 19:00-da.
29-njy martda «Oýun bir, maza iki», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda
28-nji martda «Üç jojujyk we çal möjek», 12:00-da, «Wah, gara gözler», 19:00-da.
29-njy martda «Bir we iki», 12:00-da, «Çarlak», 19:00-da.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda
28-nji martda «Lir», 19:00-da.
29-njy martda «Söýgi bizi halas eder», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda
28-nji martda «Altyn jüýje», 12:00-da, «Çagaly öý bazar», 19:00-da.
29-njy martda «Ýartygulak», 12:00-da, «Jüýteniň toýy», 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler