Soňky habarlar

Arhiw

Guşlar tebigatyň bezegidir atly sergi geçiriler

0
83655
Salgysy:
Arçabil şaýolunyň 50-nji jaýy.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Medeniýet mistrligi we Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýi bilelikde Halkara guşlar güni mynasybetli «Guşlar tebigatyň bezegidir» atly sergi geçiriler.
Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň gaznasyndaky gymmatlyklardan gurnalan sergi Arçabil şaýolunyň 50-nji jaýynda geçiriler. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler