Soňky habarlar

Arhiw

Nowruz geldi bu bagtyýar diýara atly sergi geçiriler

0
73396
Salgysy:
Arçabil şaýolunyň 50-nji jaýynda
Soňky täzelenme:

2020-nji ýylyň 18-nji martynda sagat 15:00-da Türkmenistanyň medeniýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýiniň guramagynda Milli bahar baýramy mynasybetli Nowruz geldi bu bagtyýar diýara atly sergi geçiriler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler