Arhiw

Türkmenistanyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň önümleriniň sergisi geçiriler

0
76520
Salgysy:
г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143.
Telefon belgiňiz:
21-23-64, 21-23-75/76
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi 2020-nji ýylyň 17-18-nji martynda birleşmäniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň önümleriniň sergisini geçirýär.

Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagtlary:

17-nji martda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;

18-nji martda sagat 10:00-dan  17:00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler: 21-23-64, 21-23-75/76.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler