Arhiw

7-nji martda Aşgabatda konsert geçiriler

0
27285
Salgysy:
г.Ашхабад, улица Огузхана 13.
Telefon belgiňiz:
49-26-58; +99361 06 06 06; +99361 08 76 76.
Soňky täzelenme:

2020-nji ýylyň 7-nji martynda sagat 18:00-da «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde şowhunly konsert geçiriler. Konsertde Azat Ataýew (alypbaryjy), Perhat Ataýew, Agajan Igdirow, Gurbaş Ataýew, Tirkiş Amangeldiýew ýaly bagşylar çykyş eder.
Telefon: 49-26-58; +99361 06 06 06; +99361 08 76 76.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler