Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda zenan suratkeşleriniň sergisi geçiriler

0
70057
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň guramagynda «Bitaraplygyň bahar gülleri» atly zenanlaryň döreden el işleriniň sergisi geçiriler. Sergi 2020-nji ýylyň 5-nji martynda sagat 15:00-da Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň sergiler jaýynda geçiriler.
Sergä gatnaşyjylar:
Türkmenistanyň halk suratkeşi Muhammedowa Dursunsolmaz
Türkmenistanyň at gazanan suratkeşi Islamowa Annabibi
Annagulyýewa Gülbahar
Babaýewa Gülara
Babaýewa Gözel
Gylyçlyýewa Bahar
Gylyjowa Şirin
Garlyýewa Alma
Çaryýewa Aýjemal
Mollaýewa Oguljennet
Berdiýewa Gülşirin
Çaryýewa Jeren
Myradowa Ogulgerek.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler