Arhiw

8-nji martda Halkara zenanlar güni mynasybetli konsert geçiriler

0
29125
Salgysy:
г. Ашхабад, ул. Гороглы, 46.
Telefon belgiňiz:
92-18-65
Soňky täzelenme:

2020-nji ýylyň 8-nji martynda sagat 20:00-da «Watan» kinokonsert merkezinde Halkara zenanlar güni mynasybetli konsert geçiriler.
Konsertde Durdy Durdyýew (alyp baryjy), Ýegenmyrat Ýegenow, Rahman Hudaýberdiýew, Gurbangeldi Ataýew, Gülnabat Saryýewa ýaly bagşylar çykyş eder.
Telefon: 92-18-65.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler