Soňky habarlar

Arhiw

14-nji martda «Bahar nagmalary» atly konsert geçiriler

0
13319
Salgysy:
г. Ашхабад, ул. Гороглы, 46.
Telefon belgiňiz:
92-18-65
Soňky täzelenme:

2020-nji ýylyň 14-nji martynda sagat 19:00-da «Watan» kinokonsert merkezinde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp Dünýä nusgawy aýdym saz eserleriniň «Bahar nagmalary» atly konserti geçiriler.

Konsertde çykyş etjek ussat bagşylar:
Türkmenistanyň halk artisti Atageldi Garýagdyýew (bariton);
Türkmenistanyň at gazanan artisti Bibi Amanowa (soprana);
Türkmenistanyň at gazanan artisti Wladimir Mkrtumow (fortepiano);

Wokal:
Aman Amanow (bariton);
Sona Nuryýewa (fortepiano);
Merjen Amanowa (fortepiano).

Telefon: 92-18-65.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler