Soňky habarlar

Arhiw

1-nji martda ussatlaryň ýarmarkasy geçiriler

0
69037
Salgysy:
ТЦ «Багтыярлык»
Telefon belgiňiz:
+993 65 88-34-48
Soňky täzelenme:

2020-nji ýylyň 1-nji martynda sagat 13:00-dan 19:00-a çenli «Bagtyýarlyk» söwda merkezinde hand made önümleriniň ýarmarkasy geçiriler. Ýarmarka Halkara zenanlar gününe bagyşlanyp geçirilýär.
Telefon: +993 65 88-34-48

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler