Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlaryň tertibi

0
6176
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda
28-nji fewralda «Şadyýan wäşiler», 19:00-da.
29-njy fewralda «Hindi rowaýaty», 19:00-da.
1-nji martda «Perwana», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda
29-njy fewralda «Sawçy hem sallahlar», 19:00-da.
1-nji martda «Körpe gelin», 19:00-da.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda
28-nji fewralda «Goja çynar», 19:00-da.
29-njy fewralda «Galkynan göwünler», 19:00-da.
1-nji martda «Gumly gelin», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda
28-nji fewralda «Ugurtapyjy magşuk», 19:00-da.
29-njy fewralda «Lukman Aýbolit», 12:00-da, «Ene ýüregi», 19:00-da.
1-nji martda «Basgançagyň astynda kim ýaşaýar?», 12:00-da, «Andro we Sandro», 19:00-da.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda
29-njy fewralda «Çynymy aýtsam», 19:00-da.
1-nji martda «Arşyn mal alan», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda
29-njy fewralda «Böwenjik», 12:00-da, «Jüýteniň toýy, 19:00-da.
1-nji martda «Bir towşanjyk bar eken», 12:00-da, «Jüýteniň toýy», 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler