Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda ýapon medeniýetiniň tanyşdyrylyş çäresi geçirilýär

0
69590
Salgysy:
ТРЦ «Беркарар»
Telefon belgiňiz:
477081
Web adres:
www.tm.emb-japan.go.jp
Soňky täzelenme:

21 – 23-nji fewralda Aşgabatda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň guramagynda Ýapon medeniýetiniň ikebana, kimono we çaý dabarasy sungatyny görkezmek maksady bilen dabara geçirilýär. Ýapon milli sungatynyň ussady hanym Midori Ýamadanyň gatnaşmagy esasynda guraljak çäre  “Berkarar” söwda-dynç alyş merkezinde, Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde, D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda we “Ýyldyz” myhmanhanasy geçiriler.

Sungat eserleriniň görkezilişi her gün 15:00-da başlaýar. 

Giriş tölegsiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler