Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlaryň tertibi (08-09.02.2020)

0
6005
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda
8-nji fewralda «Seniň wepaň üçin», 19:00-da.
9-njy fewralda «Domrul», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda
8-nji fewralda «Ynam! Umyt! Söýgi!», 19:00-da.
9-njy fewralda «Arşyn mal alan», 19:00-da.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda
8-nji fewralda «Elwan ýaglykly serwim», 19:00-da.
9-njy fewralda «Hak aşyklar», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda
8-nji fewralda «Bremen sazandalary», 12:00-da, «Gitme», 19:00-da.
9-njy fewralda «Gyzyl şyrdajyk», 12:00-da, «Naýbaşy ýigit», 19:00-da.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda
8-nji fewralda «Gülki agşamy», 19:00-da.
9-njy fewralda «Gülki agşamy», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda
8-nji fewralda «Böwenjik», 12:00-da, «Japbaklar», 19:00-da.
9-njy fewralda «Alýaňak», 12:00-da, «Aşyklar», 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler