Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda wokal we klassika sazlarynyň agşamy geçiriler

0
13644
Salgysy:
г. Ашгабат, ул. Героглы, 65
Soňky täzelenme:

2020-nji ýylyň 9-njy fewralynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda wokal we klassika sazlarynyň agşamy geçiriler.

Konsert sagat 18:00-da başlanar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler