Soňky habarlar

Arhiw

15-nji fewralda Aşgabatda «Ussatlaryň ýarmarkasy» geçiriler

0
73434
Salgysy:
ТЦ «Багтыярлык»
Telefon belgiňiz:
+99365 88-34-48
Soňky täzelenme:

2020-nji ýylyň 15-nji fewralynda «Bagtyýarlyk» söwda merkezinde «Ussatlaryň ýarmarkasy» geçiriler. Ýarmarkada bezegler, gurjak oýnawaçlary, sowgatlyk önümleri, suratlar we başgada ussatlaryň birnäçe işleri görkeziler.
Тelefon: +99365 88-34-48

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler