Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlaryň tertibi (24-26.01.2020)

0
6255
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry
24-nji ýanwarda «Hindi rowaýaty», 19:00-da.
25-nji ýanwarda «Däli Domrul», 19:00-da.
26-njy ýanwarda «Sen söýseň meni», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry
24-nji ýanwarda «Etme, oglan, sen oýun», 19:00-da.
25-nji ýanwarda «Tulpar gyz», 19:00-da.
26-njy ýanwarda «Sawçy hem sallahlar», 19:00-da.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry
24-nji ýanwarda «Söýgi duralgasy», 19:00-da.
25-nji ýanwarda «Hüwdi», 19:00-da.
26-nji ýanwarda «Ependi, sen kim?», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry
24-nji ýanwarda «Dogruçyl bolmaly», 19:00-da.
25-nji ýanwarda «Kör garga», 12:00-da, «Päk we günäli», 19:00-da.
26-njy ýanwarda «Buratinonyň başdan geçirmeleri», 12:00-da, «Mejbury tebip bolan», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatry
25-nji ýanwarda «Altyn jüýje», 12:00-da, «Japbaklar», 19:00-da.
26-njy ýanwarda «Pişik nädip mawlamany öwrendikä?», 12:00-da, «Söýgi bizi halas eder», 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler