Arhiw

28-nji dekabrda Köpugurly sport toplumynda Täze ýyl mynasybetli konsert geçiriler

0
18400
Telefon belgiňiz:
21-26-74, 21-28-41
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň 28-nji dekabrynda sagat 18:00-da Aşgabat şäheriniň Köpugurly sport toplumynda Täze ýyl mynasybetli estrada ýyldyzlarynyň gatnaşmagynda şowhunly konsert geçiriler. Konsertde Annaguly Myratdurdyýew, Guwanç Ýazmämmedow, Dilber Rahmanowa, Eldar Ahmedow, Züleýha Kakaýewa, Begenç Çaryýew ýaly ýyldyz bagşylar çykyş eder.
Telefon: 21-26-74, 21-28-41.  

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler