Soňky habarlar

Arhiw

30-njy dekabrda Täşli Tulagenowyň konserti geçiriler

0
16192
Salgysy:
г. Ашхабад, ул. Гороглы, 46.
Telefon belgiňiz:
92-18-65
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň 30-njy dekabrynda sagat 19:00-da «Watan» kinokonsert merkezinde janly sesde Täşli Tulagenowyň konserti geçiriler.
Telefon: 92-18-65.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler