Soňky habarlar

Arhiw

28-nji dekabrda Täze ýyl mynasybetli şowhunly konsert geçiriler

0
17668
Salgysy:
г. Ашхабад, ул. Гороглы, 46
Telefon belgiňiz:
92-18-65, 60-70-99
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylň 28-nji dekabrynda sagat 18:00-da Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli «Watan» kinokonsert merkezinde şowhunly konsert geçiriler. Konsertde Durdy Durdyýew, (alypbaryjy) Begler Nurberdiýew, Gülnabat Saryýewa, Ýegen Ýegenow, Gülnar Muhammedowa, Täçmahal Rejepow, Emir Ýaýlymow, Aýmyrat Gurbanow, Jemal Garaýewa, Şamämmet Hanmämmedow Merdan Annagulyýew ýaly bagşylar çykyş eder.
Telefon: 92-18-65, 60-70-99.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler