Soňky habarlar

Arhiw

29-njy dekabrda Täze ýyl konserti geçiriler

0
13258
Salgysy:
г.Ашхабад, улица Огузхана 13.
Telefon belgiňiz:
49-26-58, +993 61 06-06-06, +993 64 86-02-81
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylň 29-njy dekabrynda sagat 18:30-da Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde janly esede ýaş estrada aýdymçylaryň şowhunly konserti geçiriler. Konsertde Pälwan Muhyýew, (alypbaryjy) Agamyrat Täçliýew, Jahan Annamuhammedowa, Merdan Nurgylyjow (damana) ýaly bagşylar çykyş eder.
Telefon: 49-26-58, +993 61 06-06-06, +993 64 86-02-81.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler