Soňky habarlar

Arhiw

Täze ýyl mynasybetli aýdym sazly gülki agşamy geçiriler

0
20690
Salgysy:
г. Ашхабад, ул. Гороглы, 46.
Telefon belgiňiz:
92-18-65, 60-70-99
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň 29-njy dekabrynda sagat 18:00-da Täze ýyl mynasybetli aýdym sazly gülki agşamy geçiriler. Dabarada Ylham Sähedow, Derýa Gelenow, Serdar Agalyýew, Muhammet Myradow, Mekan Çarygulyýew dagy çykyş eder.
Telefon: 92-18-65, 60-70-99.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler