Soňky habarlar

Arhiw

30-njy dekabrda Täze ýyl konserti geçiriler

0
16056
Salgysy:
г.Ашхабад, улица Огузхана 13
Telefon belgiňiz:
49-26-58, +993 61 06-06-06, +993 64 86-02-81
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylň 30-njy dekabrynda sagat 18:30-da Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde ýaş estrada aýdymçylaryň şowhunly konserti geçiriler. Konsertde Söhbet Jumaýew, Sapa Jumaýew ýaly bagşylar çykyş eder.
Telefon: 49-26-58, +993 61 06-06-06, +993 64 86-02-81.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler